Odprawa celna importowa

Odprawa celna importowa: Proces zgłaszania towarów przywożonych do kraju do organów celnych

Odprawa celna importowa to kluczowy element handlu międzynarodowego, który pozwala na wprowadzenie towarów na terytorium kraju. W tym artykule omówimy proces zgłaszania towarów przywożonych do kraju do organów celnych, wymagane dokumenty, obowiązki importera, stosowanie stawek celnych, podatku VAT i akcyzy.

 1. Proces zgłaszania towarów do odprawy celnej Odprawa celna importowa rozpoczyna się w momencie, gdy towar przekroczy granicę kraju. Importer, bądź jego przedstawiciel (np. spedytor), musi zgłosić towar do organów celnych, zazwyczaj w miejscu przeznaczenia, gdzie towar zostanie odprawiony. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o towarach, wartości, kraju pochodzenia oraz wszelkie inne wymagane informacje.
 2. Wymagane dokumenty Przy zgłaszaniu towarów do odprawy celnej importowej, importer lub jego przedstawiciel musi przedstawić zestaw dokumentów, takich jak:
 • faktura handlowa
 • konosament (w przypadku transportu morskiego) lub list przewozowy (dla innych form transportu)
 • dokumenty potwierdzające pochodzenie towarów (np. certyfikat pochodzenia)
 • ewentualnie dokumenty, które potwierdzają spełnienie wymogów innych niż celne (np. certyfikaty sanitarne, fitosanitarne, atesty, zezwolenia)
 1. Obowiązki importera Importer ma obowiązek zgłosić towar do odprawy celnej, przedstawić wymagane dokumenty oraz zapłacić wszelkie należne cła, podatki i opłaty. Ponadto, importer musi zadbać o prawidłowe sklasyfikowanie towarów według Taryfy Celnej oraz o sprawdzenie, czy towar nie podlega żadnym ograniczeniom czy zakazom.
 2. Stawki celne Cła importowe są opłatami, które należy zapłacić w celu wprowadzenia towarów na rynek krajowy. Stawki celne są określane na podstawie Taryfy Celnej i zależą od klasyfikacji towarów, wartości celnej oraz kraju pochodzenia. Stawki celne mogą być ad valorem (procent wartości celnej) lub specyficzne (kwota za jednostkę miary).
 3. Podatek VAT i akcyza Poza opłatami celnymi, przy imporcie towarów na terytorium kraju, naliczany jest również podatek VAT. Stawki VAT zależą od rodzaju towaru oraz kraju. W przypadku niektórych towarów, takich jak alkohol, papierosy czy paliwa, może być również naliczana akcyza. Akcyza to dodatkowy podatek nakładany na niektóre produkty, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie lub środowisko. Stawki akcyzy są określane przez przepisy krajowe i zależą od rodzaju i ilości produktów.
 4. Obowiązkowe zgłoszenia statystyczne W celu monitorowania handlu międzynarodowego, importery mogą być zobowiązane do sporządzania dodatkowych zgłoszeń statystycznych, takich jak deklaracje INTRASTAT. Deklaracje te są obowiązkowe dla przedsiębiorstw, które przekraczają określony próg wartości obrotów handlowych z innymi krajami Unii Europejskiej.
 5. Procedury uproszczone i AEO Dla przedsiębiorstw, które często prowadzą działalność importową, warto rozważyć uzyskanie statusu AEO (Uprawnionego Przedsiębiorcy) lub skorzystanie z procedur uproszczonych. Status AEO jest przyznawany przez organy celne firmom, które wykazują się wysokim poziomem wiarygodności i spełniają określone kryteria. AEO pozwala na uproszczenie procedur celnych, szybszą odprawę oraz korzystanie z preferencyjnych warunków kontroli.

Odprawa celna importowa to istotny element procesu importowania towarów do kraju. Warto zaznajomić się z obowiązkami importera, wymaganymi dokumentami, stawkami celnymi, podatkiem VAT i akcyzą, aby uniknąć potencjalnych problemów z organami celno-skarbowymi. Dobra znajomość procedur celnych może przyczynić się do usprawnienia procesów importowych i minimalizacji kosztów związanych z handlem międzynarodowym.

Importerzy mogą liczyć na wsparcie specjalistów z Agencji Celnej Logmaster. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie odpraw celnych, a także aktualną wiedzę na temat przepisów i procedur. Dzięki temu są w stanie pomóc w przeprowadzeniu odpraw celnych importowych oraz udzielić porad i wskazówek dotyczących optymalizacji procesów importowych.

Szybki kontakt: 600 905 405 i sprzedaz@logmaster.pl

Skorzystaj z profesjonalnej obsługi i zaufaj ekspertom z Logmaster, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z odprawą celną i cieszyć się sprawnym procesem importowym.

Logmaster. Kompleksowa obsługa celna

Dodaj komentarz