Import małego AGD z Chin: prawo celne, składowanie, dystrybucja i logistyka kontraktowa

Cieszymy się, że możemy zaprezentować naszą nową serię artykułów na temat „Import małego AGD z Chin”. W tej serii zgłębimy temat importu małego sprzętu AGD z Chin, koncentrując się na różnych aspektach tego procesu – od kwestii prawnych i regulacyjnych, poprzez logistykę i magazynowanie, aż po dystrybucję tych produktów w Unii Europejskiej.

Import towarów z Chin jest obecnie jednym z kluczowych elementów globalnej gospodarki. Chiny są jednym z największych producentów na świecie, a małe AGD stanowi istotną część ich oferty. Import tych produktów do Polski i innych krajów UE może przynieść znaczne korzyści dla importerów i dystrybutorów, ale wiąże się też z pewnymi wyzwaniami.

W naszej serii artykułów postaramy się pomóc Wam zrozumieć te wyzwania i korzyści. Poruszymy tematy związane z przepisami celnymi, procesem importu, logistyką, magazynowaniem i dystrybucją. Każdy artykuł będzie zawierał praktyczne porady i informacje, które pomogą Wam w prowadzeniu efektywnej i dochodowej działalności importowej.

Wiedza na temat importu z Chin jest kluczowa, ale równie ważne jest zrozumienie, jak skutecznie zarządzać tym procesem na miejscu, w Polsce. Dlatego też w naszej serii artykułów poświęcimy dużo miejsca kwestiom związanym z logistyką kontraktową, magazynowaniem i dystrybucją.

Pamiętajcie, że importowanie towarów, zwłaszcza na dużą skalę, to złożony proces, który wymaga wsparcia specjalistów. Dlatego jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zachęcamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami z Logmaster.

Nasi eksperci są dostępni pod numerem telefonu 600 905 405 lub poprzez e-mail: sprzedaz@logmaster.pl. Z przyjemnością pomożemy Wam w prowadzeniu efektywnej i zgodnej z prawem działalności importowej.


Wprowadzenie do importu małego AGD z Chin

Import małego sprzętu AGD z Chin to proces, który może przynieść znaczne korzyści dla importerów i dystrybutorów. Z uwagi na rosnącą siłę gospodarki chińskiej, wiele firm zdecydowało się na import tego typu produktów, przyciągając różnorodność, atrakcyjne ceny i innowacyjność oferowane przez chińskich producentów. Niemniej jednak, proces ten wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, które muszą zostać starannie rozważone i zarządzane.

Korzyści z importu małego AGD z Chin

Pierwszą i najważniejszą korzyścią jest oczywiście koszt. Produkcja w Chinach jest często znacznie tańsza niż w innych krajach, co oznacza, że produkty można nabyć po niższych cenach, a następnie sprzedać z zyskiem na rynku krajowym. Chiny są również znane z szybkości i skali produkcji, co pozwala na zamówienie dużych ilości towarów w krótkim czasie.

Inną istotną korzyścią jest różnorodność produktów. Chiny są jednym z największych producentów AGD na świecie, oferując szeroki zakres produktów, od kuchenek mikrofalowych po blendery. Importerzy mają więc możliwość wyboru spośród ogromnej gamy produktów, które mogą spełnić różne potrzeby i preferencje ich klientów.

Wyzwania związane z importem małego AGD z Chin

Mimo wymienionych korzyści, import małego AGD z Chin wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Pierwszym z nich są kwestie logistyczne. Transport towarów z Chin do Polski może być skomplikowany i czasochłonny, zwłaszcza gdy produkty muszą przejść przez różne punkty tranzytowe.

Dodatkowo, importerzy muszą rozważyć aspekty prawne i regulacyjne. To obejmuje zrozumienie i spełnienie wszelkich obowiązków celnych, a także zapewnienie, że produkty spełniają wszystkie wymagania związane z bezpieczeństwem i standardami jakości w Unii Europejskiej.

Na koniec, istotne jest również zapewnienie, że produkty są odpowiednio przechowywane i dystrybuowane po przybyciu do Polski. To wymaga zarządzania magazynem i logistyką, co może stanowić wyzwanie, zwłaszcza dla firm, które nie mają dużego doświadczenia w tych obszarach.


Import małego AGD z Chin: Przepisy celne w Polsce i UE

Drugi artykuł z naszej serii poświęconej importowi małego AGD z Chin skupia się na przepisach celnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Właściwe zrozumienie tych regulacji jest kluczowe dla prawidłowego i bezproblemowego przebiegu procesu importowego.

W Unii Europejskiej przepisy celne są ujednolicone, co oznacza, że podstawowe zasady dotyczące importu towarów z krajów spoza UE, takich jak Chiny, są takie same dla wszystkich państw członkowskich, w tym Polski. Regulacje te obejmują wiele aspektów importu, takich jak klasyfikacja towarów, stawki celne, wartość celna, procedury celne i dokumentacja wymagana do odprawy celnej.

Podstawowym elementem przepisów celnych jest klasyfikacja towarów, która jest określana na podstawie Wspólnej Taryfy Celnej (WTC) – systemu, który klasyfikuje towary według określonych kodów. Kod taryfowy towaru decyduje o wysokości stawek celnych, które mają zastosowanie. Małe AGD, takie jak blendery, tostery czy czajniki, mają różne kody taryfowe, co oznacza, że stawki celne mogą się różnić w zależności od konkretnego typu produktu.

Innym istotnym elementem przepisów celnych jest ustalenie wartości celnej towaru. Wartość celna jest podstawą do obliczenia cła importowego i jest obliczana na podstawie ceny zapłaconej lub płatnej za towar, z uwzględnieniem różnych elementów, takich jak koszty transportu, ubezpieczenia czy opakowania.

Procedury celne są kolejnym kluczowym aspektem procesu importowego. Importer musi zgłosić towary do organów celnych, dostarczyć wymaganą dokumentację i zapłacić należne cło i podatki. Proces ten może być skomplikowany, ale istnieją procedury uproszczone, które mogą skrócić i uproszczać odprawę celną dla firm spełniających określone kryteria.

Na koniec warto wspomnieć, że Unia Europejska ma podpisane liczne umowy o wolnym handlu z innymi krajami i regionami, które mogą wpływać na stawki celne. Chiny jednak nie są obecnie stroną takiej umowy z UE, co oznacza, że stawki celne dla towarów importowanych z Chin są stosowane zgodnie z WTC.


Import małego AGD z Chin: Procedury celne przy imporcie AGD z Chin

Trzeci artykuł z naszej serii poświęconej importowi małego AGD z Chin skupia się na procedurach celnych. Odprawa celna jest nieodłącznym elementem procesu importowego, a jej prawidłowe przeprowadzenie jest kluczowe dla legalności i efektywności operacji.

Odprawa celna to proces, w którym importowane towary są zgłaszane do odpowiednich organów celnych, a następnie przeprowadzane przez szereg procedur celnych, zanim zostaną dopuszczone do obrotu na terytorium Polski lub innej części Unii Europejskiej.

Pierwszym krokiem w procesie odprawy celnej jest zgłoszenie celne. Zgłoszenie to jest dokonywane przez importera lub jego przedstawiciela (np. agenta celnego) i zawiera wszelkie informacje na temat importowanych towarów, takie jak ich opis, wartość, kraj pochodzenia, a także kod taryfowy zgodny z Wspólną Taryfą Celną.

Zgłoszenie celne jest składane elektronicznie za pomocą systemu e-Customs, a po jego złożeniu organy celne przeprowadzają kontrolę towarów i dokumentów. Mogą one obejmować kontrolę fizyczną towarów, ale najczęściej ogranicza się do kontroli dokumentacyjnej.

Po zakończeniu kontroli celnej, jeżeli wszystko jest w porządku, organy celne zatwierdzają zgłoszenie celne i wydają decyzję o zwolnieniu towarów do obrotu. Od tego momentu towary mogą być swobodnie sprzedawane i dystrybuowane na terenie UE.

Jednakże, zanim towary zostaną zwolnione do obrotu, importer musi zapłacić wszelkie należne cła i podatki. Wysokość tych opłat jest obliczana na podstawie wartości celnej towarów i stawek celnych określonych w Wspólnej Taryfie Celnej. Ponadto, na wiele towarów importowanych do UE nałożony jest podatek VAT, który musi zostać zapłacony w momencie odprawy celnej.

Proces odprawy celnej może być skomplikowany i czasochłonny, ale istnieją możliwości uproszczenia go dla firm spełniających określone kryteria. Dotyczy to na przykład procedur uproszczonych, które pozwalają na skrócenie i uproszczenie procesów związanych z odprawą towarów.

Pamiętaj, że zrozumienie i prawidłowe przeprowadzenie procedur celnych jest kluczowe dla udanego i legalnego importu towarów. Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie, skontaktuj się ze specjalistami Logmaster: 600 905 405 i sprzedaz@logmaster.pl


Import małego AGD z Chin: Składowanie i magazynowanie AGD

Czwarty artykuł z naszej serii poświęconej importowi małego AGD z Chin koncentruje się na aspektach składowania i magazynowania tych produktów. Prawidłowe przechowywanie i zarządzanie zapasami mają kluczowe znaczenie dla efektywności operacji logistycznych, a także dla utrzymania jakości i zadowolenia klientów.

Kontrola jakości

Jednym z najważniejszych elementów składowania i magazynowania małego AGD jest kontrola jakości. Importowane towary muszą spełniać wymagania jakościowe obowiązujące w Unii Europejskiej, a także być zgodne z oczekiwaniami klientów. Przedsiębiorstwa muszą zatem wprowadzić odpowiednie procedury kontroli jakości na każdym etapie procesu, od odbioru towarów w magazynie, poprzez ich przechowywanie, aż do wysyłki do klienta.

Zarządzanie zapasami

Sprawne zarządzanie zapasami małego AGD jest kluczowe dla utrzymania niskich kosztów operacyjnych i zadowolenia klientów. Importerzy powinni stosować odpowiednie metody zarządzania zapasami, takie jak system FIFO (ang. First In, First Out) czy LIFO (ang. Last In, First Out), aby uniknąć przeterminowania produktów czy problemów z rotacją towarów. Ponadto, przedsiębiorstwa powinny stosować zaawansowane systemy zarządzania magazynem (WMS), które umożliwiają optymalizację procesów magazynowych i automatyzację wielu zadań.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest niezbędnym elementem składowania i magazynowania małego AGD. Importerzy powinni zadbać o odpowiednie zabezpieczenie magazynów, stosując systemy kontroli dostępu, monitoring wideo czy alarmy. Ponadto, ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zapewnić optymalne warunki dla pracowników magazynowych.

Optymalizacja przestrzeni magazynowej

Wykorzystanie przestrzeni magazynowej w sposób efektywny ma kluczowe znaczenie dla utrzymania niskich kosztów operacyjnych i szybkiej realizacji zamówień. Importerzy powinni stosować optymalne układy magazynów, które uwzględniają specyfikę przechowywanych produktów, takich jak wymiary, wagę czy specjalne wymagania dotyczące temperatury czy wilgotności.

Współpracując z doświadczonymi partnerami logistycznymi, taki jak Logmaster, importerzy małego AGD mogą liczyć na sprawną i bezpieczną obsługę w zakresie magazynowania i dystrybucji swoich produktów.


Import małego AGD z Chin: Dystrybucja AGD w Unii Europejskiej

Piąty artykuł z naszej serii poświęcony jest dystrybucji małego AGD w Unii Europejskiej. Po prawidłowo przeprowadzonej odprawie celnej oraz składowaniu i magazynowaniu produktów, kluczowym elementem procesu importowego staje się efektywne ich dystrybuowanie.

Strategie logistyczne

Na początek, ważne jest zrozumienie, że strategia logistyczna firmy musi być skrojona na miarę jej indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności. Firmy mogą zdecydować się na bezpośrednią dystrybucję do klientów końcowych, dystrybucję za pośrednictwem sieci detalicznej, czy też mieszane strategie. Każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy, które muszą być starannie przeanalizowane.

Wyzwania związane z dostawą

Dystrybucja małego AGD na terytorium Unii Europejskiej wiąże się z wieloma wyzwaniami. Pierwszym z nich jest konieczność dostosowania się do różnorodnych wymogów prawnych i norm regulacyjnych obowiązujących w różnych krajach. Innym wyzwaniem jest zarządzanie kosztami transportu – w związku z ciągle rosnącymi cenami paliw i oczekiwaniami klientów dotyczącymi szybkich dostaw, optymalizacja kosztów transportu jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw to kolejny kluczowy aspekt dystrybucji małego AGD. Właściwe zarządzanie łańcuchem dostaw pozwala na optymalizację procesów, zwiększenie efektywności i redukcję kosztów. Wymaga to jednak zastosowania zaawansowanych systemów IT, takich jak systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), które umożliwiają monitoring i kontrolę procesów w czasie rzeczywistym.

W procesie dystrybucji nieocenione są doświadczenie i wiedza ekspercka. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z dystrybucją małego AGD na terenie Unii Europejskiej, warto skontaktować się ze specjalistami. Eksperci z firmy Logmaster, dostępni pod numerem telefonu 600 905 405 lub pod adresem e-mail sprzedaz@logmaster.pl, są gotowi pomóc w każdej fazie procesu importowego, oferując profesjonalne doradztwo i wsparcie.


Import małego AGD z Chin: Logistyka kontraktowa w imporcie AGD

Szósty artykuł z naszej serii jest poświęcony roli logistyki kontraktowej w procesie importu małego AGD z Chin. Zrozumienie, jak logistyka kontraktowa może pomóc zoptymalizować procesy importowe i dystrybucyjne, jest kluczowe dla każdej firmy działającej w tej branży.

Logistyka kontraktowa – co to jest?

Logistyka kontraktowa polega na outsourcingu różnych aspektów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw do specjalistycznych firm zewnętrznych. Te firmy, znane również jako 3PL (third-party logistics), oferują szeroki zakres usług, od magazynowania i dystrybucji, po usługi wartości dodanej, takie jak pakowanie, etykietowanie czy zarządzanie zwrotami.

Zalety korzystania z usług zewnętrznych dostawców logistycznych

Firmy decydujące się na korzystanie z usług zewnętrznych dostawców logistycznych mogą czerpać z tego wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

 1. Zmniejszenie kosztów: Outsourcing logistyki może pomóc firmie zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem własnej infrastruktury logistycznej.
 2. Elastyczność i skalowalność: Dostawcy logistyki kontraktowej są w stanie dostosować swoje usługi do zmieniających się potrzeb firmy, umożliwiając szybkie skalowanie w górę lub w dół w zależności od popytu.
 3. Kompleksowe rozwiązania: Wiele firm 3PL oferuje kompleksowe rozwiązania, które obejmują cały łańcuch dostaw, od momentu zakupu towarów od producenta, aż po dostarczenie ich do klienta końcowego.
 4. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie: Dostawcy logistyki kontraktowej dysponują specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w zarządzaniu łańcuchem dostaw, co może być szczególnie przydatne dla firm importujących towary z zagranicy.

Wybór odpowiedniego partnera logistycznego jest kluczowy dla sukcesu firmy importującej małe AGD z Chin. W tym kontekście, specjaliści z Logmaster są gotowi pomóc. Dostępni pod numerem 600 905 405 lub pod adresem e-mail sprzedaz@logmaster.pl, oferują profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie procesu importowego.


Import małego AGD z Chin: Kwestie związane z importem z Chin

Siódmy artykuł z naszej serii skupia się na specyficznych problemach związanych z importem z Chin. Importowanie produktów z Chin może być atrakcyjne ze względu na niskie koszty produkcji, ale wiąże się z nim również szereg wyzwań. Oto niektóre z nich.

Bariera językowa

Komunikacja jest kluczowa dla udanego importu, ale bariera językowa może stanowić istotne wyzwanie. Znajomość języka angielskiego w Chinach nie jest tak powszechna jak w innych krajach, co może prowadzić do nieporozumień i opóźnień. Z tego powodu, korzystanie z usług tłumacza lub agenta może być pomocne.

Różnice kulturowe

Chiny mają unikalną kulturę biznesową, która różni się od tej, do której przywykliśmy w Europie. Zrozumienie tych różnic i dostosowanie do nich swojego podejścia może przyczynić się do udanego procesu importowego. Przykładowo, w Chinach dużą wagę przywiązuje się do budowania długoterminowych relacji biznesowych, a negocjacje często są procesem długotrwałym i skomplikowanym.

Przepisy dotyczące ochrony praw własności intelektualnej

Ochrona praw własności intelektualnej w Chinach jest innym obszarem, który może stanowić wyzwanie dla importerów. Pomimo postępów w tym zakresie, nadal istnieją problemy z naruszeniami praw własności intelektualnej. Dlatego też firmy powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę swoich praw.

Standardy jakości i certyfikacja

Chiny są znane z produkcji o różnej jakości, od bardzo niskiej do bardzo wysokiej. Dlatego istotne jest dokładne sprawdzenie produktów przed wysyłką. Ponadto, produkty importowane do UE muszą spełniać określone standardy i wymogi certyfikacyjne. Upewnienie się, że importowane produkty są zgodne z tymi wymogami, jest kluczowe dla uniknięcia problemów na granicy.

Wszystkie te wyzwania można pokonać, a proces importu może być znacznie uproszczony i usprawniony dzięki pomocy doświadczonych specjalistów. Specjaliści z Logmaster są dostępni pod numerem 600 905 405 lub pod adresem e-mail sprzedaz@logmaster.pl, aby pomóc na każdym etapie procesu importowego, od wyboru dostawcy, przez negocjacje, po odprawę celną i dystrybucję.


Import małego AGD z Chin: Case Study – Logmaster jako partner w imporcie AGD z Chin

Ostatni artykuł z naszej serii poświęcony jest przedstawieniu Logmaster jako przykładu profesjonalnego dostawcy logistycznego, który może wspierać importerów i dystrybutorów AGD na każdym etapie procesu importu.

Logmaster – Twoje wsparcie w imporcie AGD z Chin

Firma Logmaster posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze logistyki i transportu międzynarodowego, w tym w imporcie AGD z Chin. Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę celno-logistyczną, a także pomoc w negocjacjach z dostawcami i zarządzanie łańcuchem dostaw.

Kompleksowa obsługa celna

Jednym z kluczowych aspektów importu jest odprawa celna. Wymaga ona znajomości przepisów celnych obowiązujących w Unii Europejskiej i Polsce, a także specyficznych wymagań dotyczących małego AGD. Specjaliści z Logmaster są w stanie pomóc w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji celnej, a także doradzić w kwestiach związanych z taryfami celno-podatkowymi, co pozwala na uniknięcie nieprzewidzianych kosztów i opóźnień.

Składowanie i magazynowanie

Logmaster oferuje również usługi składowania i magazynowania. Dysponujemy nowoczesnymi magazynami, które spełniają wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Nasze systemy zarządzania zapasami pozwalają na optymalizację procesów magazynowych i redukcję kosztów.

Dystrybucja i logistyka kontraktowa

Dystrybucja produktów to kolejne wyzwanie, z którym importerzy muszą się zmierzyć. Logmaster oferuje usługi dystrybucji na terenie całej Unii Europejskiej, korzystając z sieci sprawdzonych partnerów. Ponadto, oferujemy usługi logistyki kontraktowej, co pozwala na outsourcing całego procesu logistycznego.

Doświadczenie i profesjonalizm

Logmaster to firma z doświadczeniem, która zdobyła zaufanie wielu klientów. Nasze podejście oparte na zrozumieniu potrzeb klienta i dostosowywaniu do nich naszych usług pozwoliło nam na budowanie długotrwałych relacji biznesowych.

Logmaster to partner, na którego można liczyć na każdym etapie procesu importu AGD z Chin. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami pod numerem 600 905 405 lub napisz na adres e-mail sprzedaz@logmaster.pl. Nasz zespół specjalistów chętnie odpowie na wszelkie Państwa pytania!


Logmaster. Kompleksowa obsługa celna. Agencja celna, magazyn celny, skład celny, odprawa celna, procedury uproszczone

Usługi celne Logmaster

Firma Logmaster działa na rynku usług logistycznych od 1993 roku. Firma posiada bogatą tradycję i doświadczenie w branży usług logistycznych i celnych. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na zadowolenie i satysfakcję klientów, stale dostosowując struktury firmy do zmieniających się potrzeb i warunków rynkowych. Logmaster oferuje usługi najwyższej jakości, które pozwalają na minimalizację kosztów dla swoich klientów. Firma zatrudnia pracowników o szerokiej wiedzy i doświadczeniu w organizacji i obsłudze procesów logistycznych.

Dzięki zdobytym przez lata doświadczeniom, Logmaster wypracował dobrą i silną pozycję na rynku usług logistycznych, będąc renomowanym partnerem w obszarze logistyki i spedycji.

Misja Logmaster brzmi:
„Rozwiązujemy problemy związane z logistyką. Pewnie możesz zrobić wiele sam, ale wiedz, że dołożymy wszelkich starań, abyś osiągnął wyraźną przewagę na rynku. Tworzymy zespół, który potrafi kreować, rozwijać i motywować wyjątkowych ludzi po to, by wspólnie osiągnąć pozycję międzynarodowego lidera usług logistycznych.”

Realizując swoją misję, Logmaster dąży do zaspokojenia potrzeb klientów poprzez oferowanie kompleksowych rozwiązań logistycznych, które sprawią, że przedsiębiorstwa będą mogły skupić się na swojej głównej działalności. Tworząc zespół wyjątkowych ludzi, firma wspiera rozwój oraz motywuje swoich pracowników, aby wspólnie osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej.

Szybki kontakt: 600 905 405 i sprzedaz@logmaster.pl

Logmaster – Niezawodność, elastyczność i jakość na każdym etapie łańcucha dostaw

Logmaster specjalizuje się w kompleksowej obsłudze importerów i eksporterów, zapewniając obsługę całego łańcucha dostaw. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, takich jak magazynowanie, dystrybucja, spedycja, kompleksowe usługi celne, obsługa magazynowa, magazyn czasowego składowania oraz transport intermodalny.

Nasza oferta obejmuje:

 1. Magazyn celny – oferujemy bezpieczne i wygodne magazynowanie towarów, w tym również towarów podlegających kontroli celnej. Nasz magazyn cechuje się wysokim standardem bezpieczeństwa oraz sprawną organizacją przestrzeni, co pozwala na skuteczne przechowywanie towarów.
 2. Agencja celna – nasza agencja celna oferuje pełną obsługę celno-skarbową, w tym przygotowywanie dokumentów, zgłaszanie towarów do odprawy celnego oraz reprezentowanie klientów w kontaktach z organami celno-skarbowymi.
 3. Magazyn czasowego składowania – oferujemy możliwość składowania towarów na krótki okres, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów. Nasz magazyn czasowego składowania zapewnia bezpieczeństwo i ochronę towarów przed uszkodzeniami.
 4. Magazyn dystrybucyjny – zapewniamy kompleksową obsługę magazynową i dystrybucyjną towarów, w tym przygotowanie towarów do wysyłki oraz organizację transportu. Nasz magazyn dystrybucyjny umożliwia sprawną i szybką dystrybucję towarów na terenie Polski i za granicą.
 5. Magazyn e-commerce – specjalizujemy się w obsłudze magazynowej dla firm e-commerce, w tym przygotowanie towarów do wysyłki, obsługa zamówień oraz zwrotów. Nasz magazyn e-commerce zapewnia szybką i sprawną obsługę zamówień oraz wysoką jakość obsługi klienta.​
 6. Magazynowanie – oferujemy usługi magazynowania towarów na krótki i długi okres, w tym również magazynowanie towarów podlegających kontroli celnej. Nasze magazyny cechują się wysokim standardem bezpieczeństwa oraz są wyposażone w nowoczesne systemy monitoringu i kontroli dostępu, co zapewnia kompleksową ochronę towarów.
 7. Spedycja drogowa, kolejowa, lotnicza i morska – zapewniamy kompleksowe usługi spedycyjne w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego. Nasza wykwalifikowana kadra pozwala na szybką i bezpieczną realizację zleceń transportowych.
 8. Usługi kurierskie – oferujemy szybkie i niezawodne usługi kurierskie na terenie Warszawy. Nasza sieć kurierska pozwala na szybką i sprawną dostawę towarów do klientów.

Nasz zespół składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy zapewniają wysoki poziom obsługi klienta oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia. Nasza firma jest elastyczna i dostosowuje się do potrzeb klientów, oferując konkurencyjne ceny oraz wysoką jakość usług.

​Logmaster współpracuje ze sprawdzonymi i wysokiej jakości Partnerami w zakresie transportu, spedycji i usług kurierskich zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Dzięki starannie dobranym partnerstwom, możemy zagwarantować naszym klientom niezawodność, terminowość oraz efektywność w obsłudze wszelkich zleceń logistycznych. Nasza współpraca z zaufanymi partnerami przekłada się na wyjątkową jakość świadczonych usług i satysfakcję naszych klientów.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

600 905 405 i sprzedaz@logmaster.pl

Logmaster. Kompleksowa obsługa celna. Agencja celna, magazyn celny, skład celny, odprawa celna, procedury uproszczone

Usługi celne Logmaster

Logmaster, jako doświadczona agencja celna, oferuje szeroki zakres usług celnych, które obejmują:

 1. Zgłoszenia w procedurach celnych: Logmaster pomaga klientom w przygotowaniu i realizacji zgłoszeń celnych związanych z importem i eksportem towarów.
 2. Magazyny i składy celne (Warszawa, Marki): Firma posiada magazyny i składy celne na terenie Warszawy i Marki, co pozwala na przechowywanie towarów w kontrolowanych warunkach, zgodnie z przepisami prawa.
 3. Procedury uproszczone (Warszawa, Marki): Logmaster ma uprawnienia do wystawiania zgłoszeń celnych w ramach procedur uproszczonych, co przyspiesza proces odprawy celnej i obniża koszty administracyjne dla klientów.
 4. Zabezpieczenia płatności długu celnego: Firma oferuje pomoc w zabezpieczeniu płatności długu celnego, co jest wymagane w przypadku niektórych procedur celnych.
 5. Gwarancje tranzytowe: Logmaster może pomóc w uzyskaniu gwarancji tranzytowych, które są niezbędne do przeprowadzenia przewozu towarów przez terytorium różnych krajów.
 6. Gwarancje WPT (Wspólnotowy System Preferencji Taryfowych): Firma pomaga w uzyskaniu gwarancji WPT, które są wymagane do skorzystania z preferencji taryfowych.
 7. Rozliczanie procedur gospodarczych: Logmaster świadczy usługi związane z rozliczaniem procedur gospodarczych, takich jak przetwarzanie w obrocie, odprawa eksportowa czy odprawa importowa.
 8. Reprezentowanie klienta w postępowaniu celnym: Firma może reprezentować klientów przed organami celnymi w Polsce i za granicą, dbając o prawidłowe prowadzenie spraw związanych z odprawami celnymi.
 9. Doradztwo w sprawach celnych: Logmaster oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie przepisów celnych, pomagając klientom zrozumieć wymagania prawne związane z obrotem towarowym z zagranicą.
 10. Analizy i oceny związane z obrotem towarowym z zagranicą: Firma wykonuje analizy i oceny dotyczące obrotu towarowego z zagranicą, co pozwala na optymalizację procesów importu i eksportu.
 11. Deklaracje INTRASTAT: Logmaster pomaga w przygotowaniu i realizacji deklaracji INTRASTAT, które są wymagane do zgłaszania statystycznych danych o obrocie towarowym wewnątrz Unii Europejskiej.
 12. Certyfikat AEO (Uprawniony Przedsiębiorca): Logmaster posiada certyfikat AEO (Uprawniony Przedsiębiorca): Logmaster posiada certyfikat AEO, co świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa, jakości usług oraz zgodności z przepisami celno-podatkowymi. Certyfikat AEO ułatwia współpracę z organami celnymi oraz pozwala na korzystanie z licznych udogodnień, takich jak uproszczone procedury celne czy priorytetowe traktowanie przesyłek.

Współpracując z firmą Logmaster w zakresie usług celnych, można liczyć na profesjonalne wsparcie, terminowe realizowanie zadań oraz dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klienta. Firma zapewnia kompleksowe podejście do obsługi celnej, co pozwala na sprawne prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obrotem towarowym na rynku międzynarodowym.

Szybki kontakt: 600 905 405 i sprzedaz@logmaster.pl


Logmaster – kompleksowe usługi celne

Logmaster, firma oferuje kompleksowe usługi celne, które pomagają klientom w sprawnej realizacji procesów importu i eksportu. Logmaster, jako doświadczona agencja celna, pomaga przedsiębiorstwom w różnorodnych kwestiach związanych z obsługą celno-podatkową, takich jak:

 1. Odprawy celne: Logmaster oferuje usługi odpraw celnych dla towarów importowanych oraz eksportowanych. Pracownicy firmy pomagają w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji celnej, takiej jak zgłoszenia celne, faktury handlowe, deklaracje VAT i inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa. Dzięki temu klienci mogą skupić się na swojej działalności, pozostawiając formalności związane z obsługą celną w rękach specjalistów.
 2. Konsultacje celne: Logmaster świadczy usługi konsultingowe z zakresu przepisów celnych, co pozwala klientom lepiej zrozumieć wymagania prawne dotyczące importu i eksportu towarów. Firma może pomóc w wyjaśnieniu przepisów dotyczących klasyfikacji towarów, opodatkowania, kontroli ilościowej oraz innych aspektów związanych z obrotem międzynarodowym.
 3. Reprezentacja przed organami celnymi: Logmaster może reprezentować klientów przed organami celnymi, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki temu klienci nie muszą martwić się o kontakt z urzędami i mogą być pewni, że ich sprawy są właściwie prowadzone.
 4. Monitorowanie przesyłek: Firma Logmaster dba o to, aby proces odprawy celnej był realizowany szybko i sprawnie. W tym celu oferuje monitorowanie przesyłek oraz informowanie klientów o wszelkich zmianach w statusie odprawy celnej.
 5. Obsługa zgłoszeń celnych w procedurach uproszczonych: Logmaster posiada uprawnienia do wystawiania zgłoszeń celnych w ramach procedur uproszczonych. Pozwala to na szybsze i mniej formalne rozwiązanie spraw związanych z odprawami celnymi, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów dla klientów.

Współpraca z Logmaster w zakresie usług celnych gwarantuje profesjonalizm, terminowość i kompleksowe podejście do potrzeb klientów, co pozwala na sprawne przeprowadzenie procesów importu i eksportu towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Szybki kontakt: 600 905 405 i sprzedaz@logmaster.pl


Logmaster. Kompleksowa obsługa celna. Agencja celna, magazyn celny, skład celny, odprawa celna, procedury uproszczone

Logmaster Magazyn Celny Warszawa

Magazyn Celny Warszawa specjalizuje się w kompleksowych usługach magazynowania, dystrybucji i spedycji. Oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie magazynowania i odprawy celnej towarów z terenu całej Polski i z zagranicy.
Nasza oferta obejmuje:

 1. Magazyn celny – oferujemy bezpieczne i wygodne magazynowanie towarów, w tym również towarów podlegających kontroli celnej. Nasz magazyn cechuje się wysokim standardem bezpieczeństwa oraz sprawną organizacją przestrzeni, co pozwala na skuteczne przechowywanie towarów.
 2. Agencja celna – nasza agencja celna oferuje pełną obsługę celno-skarbową, w tym przygotowywanie dokumentów, zgłaszanie towarów do odprawy celnego oraz reprezentowanie klientów w kontaktach z organami celno-skarbowymi.
 3. Magazyn czasowego składowania – oferujemy możliwość składowania towarów na krótki okres, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów. Nasz magazyn czasowego składowania zapewnia bezpieczeństwo i ochronę towarów przed uszkodzeniami.
 4. Magazyn dystrybucyjny – zapewniamy kompleksową obsługę magazynową i dystrybucyjną towarów, w tym przygotowanie towarów do wysyłki oraz organizację transportu. Nasz magazyn dystrybucyjny umożliwia sprawną i szybką dystrybucję towarów na terenie Polski i za granicą.
 5. Magazyn e-commerce – specjalizujemy się w obsłudze magazynowej dla firm e-commerce, w tym przygotowanie towarów do wysyłki, obsługa zamówień oraz zwrotów. Nasz magazyn e-commerce zapewnia szybką i sprawną obsługę zamówień oraz wysoką jakość obsługi klienta.
 6. Magazynowanie – oferujemy usługi magazynowania towarów na krótki i długi okres, w tym również magazynowanie towarów podlegających kontroli celnej. Nasze magazyny cechują się wysokim standardem bezpieczeństwa oraz są wyposażone w nowoczesne systemy monitoringu i kontroli dostępu, co zapewnia kompleksową ochronę towarów.
 7. Spedycja drogowa, kolejowa, lotnicza i morska – zapewniamy kompleksowe usługi spedycyjne w zakresie transportu drogowego, kolejowego i morskiego. Nasza wykwalifikowana kadra pozwala na szybką i bezpieczną realizację zleceń transportowych.
 8. Usługi kurierskie – oferujemy szybkie i niezawodne usługi kurierskie na terenie Warszawy. Nasza sieć kurierska pozwala na szybką i sprawną dostawę towarów do klientów.

Nasz zespół składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy zapewniają wysoki poziom obsługi klienta oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia. Nasza firma jest elastyczna i dostosowuje się do potrzeb klientów, oferując konkurencyjne ceny oraz wysoką jakość usług.

​Logmaster współpracuje ze sprawdzonymi i wysokiej jakości Partnerami w zakresie transportu, spedycji i usług kurierskich zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Dzięki starannie dobranym partnerstwom, możemy zagwarantować naszym klientom niezawodność, terminowość oraz efektywność w obsłudze wszelkich zleceń logistycznych. Nasza współpraca z zaufanymi partnerami przekłada się na wyjątkową jakość świadczonych usług i satysfakcję naszych klientów.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami:
Szybki kontakt: 600 905 405 i sprzedaz@logmaster.pl